10. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
• 2009 ve 2010 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
• 2008’de başlayıp 2009 ve 2010’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
• 2009’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2010’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2011 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
• Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.
• Gelenekselleşmiş projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. Başvuru ücreti, kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için 500.- TL’dir.
- Başvuru ücreti TÜHİD’in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına yatırılır.

c. Proje Başvurusu

1.Başvuru
Başvurular; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, Son başvuru tarihi 17 Ocak 2011 Pazartesi günüdür.
2. Proje Dosyası
Proje Dosyalarının; en geç 14 Şubat 2011 Pazartesi gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.
Proje Dosyası İçeriği :
- 5 adet hard copy proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 5 adet iletilecektir.)
- Proje sunumu 5 adet
Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.
Proje sunumu ve görsel dokümanlar 5 ayrı flashdisk içinde TÜHİD merkezine gönderilecektir.
- Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları) Proje dosyaları ile birlikte flashdisk içinde Dernek Merkezine gönderilecektir.)

d. TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

10. Altın Pusula Başvuru