11. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
• 2010 ve 2011 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
• 2009’da başlayıp 2010 ve 2011’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
• 2010’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2011’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2012 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
• Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.
• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. Başvuru ücreti, kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için 500.- TL’dir.
- Başvuru ücreti TÜHİD’in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına (IBAN: TR07 0004 6000 7588 8000 0329 30)yatırılır.
Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

c. Proje Başvurusu

1. Başvuru
Başvurular; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, Son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2012 Cuma gününe kadar www.altinpusula.org sitesinden yapılır.

2. Proje Dosyası
Proje Dosyalarının; en geç 02 Mart 2012 Cuma gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

3. Proje Dosyası İçeriği:

• 5 adet hard copy halinde 11. Altın Pusula başvuru formu, proje özet formu ve proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 5 adet iletilecektir.)
• 5 adet proje sunumu
Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu kesinlikle 30 slaytı geçmeyecektir.
• 5 ayrı flashdisk içinde proje sunumu, proje özet formu ve görsel dokümanlar
• Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları) proje dosyaları ile birlikte flashdisk içinde dernek merkezine gönderilecektir.)
• Dernek merkezine gönderilecektir.

d. TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

e. Örnek proje dosyaları ve CD/Diskler hiçbir şekilde iade edilmez.

11. Altın Pusula Başvuru