13. Altın Pusula Kategoriler

a. Kurumsal İletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir. Bir kurum, Kurumsal İletişim kategorisinde aynı projeyi sadece bir kez aday gösterebilir.

b. Gündem Yönetimi
Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

c. Kurum İçi İletişim
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

d. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama
Yeni veya var olan ürün veya hizmetin pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

e. Kriz İletişimi
Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

f. Etkinlik Yönetimi
Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

g. Kurumsal Sorumluluk
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 6 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Kurumsal Sorumluluk Alt Kategoriler
1) Çevre
2) Eğitim
3) Kültür & Sanat
4) Sağlık
5) Spor
6) Diğer

h. Dijital ve Sosyal Medya İletişimi
İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir.

ı. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

i. Kamu Kuruluşları
Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

j. Sponsorluk İletişimi
Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri projeleri kapsar. Bu kategoriye başvurular, 6 alt kategoride değerlendirilip her bir kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Sponsorluk Alt Kategoriler
1) Çevre
2) Eğitim
3) Kültür & Sanat
4) Sağlık
5) Spor
6) Diğer

k. Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri
Halkla ilişkilerin bir finansal ürün veya hizmet ya da yatırımcı ilişkileri ile ilgili projelerini kapsar.

l. Medya İlişkileri
Kuruluşların, ürün veya hizmet için gerçekleştirdikleri ve sadece medya ilişkilerini kapsayan halkla ilişkiler projelerini içerir.

m. Uluslararası Proje/Kampanya
Her türlü firma/ şirket ya da organizasyonda beş ya da daha fazla ülkeyi kapsayan düzenli halkla ilişkiler kampanyalarını kapsar.

n. Türkiye Markası Ödülü
Türkiye’nin kültürünü, değerlerini, tarihini veya geleceğe yönelik vizyonunu anlatan, tanıtan, temsil eden veya teşhir eden ve hedef kitlesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturmadığı, halkla ilişkiler ve iletişim projeleri ile başvurulabilir. Projenin son 3 yılda gerçekleştirilmiş olması, Türkiye markasına olumlu katkı yapmış olduğunun ölçümlenmiş veya belgelenmiş olması (yurt dışındaki basın yansımaları, makaleler, yorumlar, yabancı blog yazıları, yabancı misyonlar tarafından sunulan plaket, mektup vb. takdirler, yapılan araştırmalar, anketler, yabancı 3. şahısların kendi medyasına verdiği demeçler vb.) gerekiyor.
Ödüle başvuru yapan kurumların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Ödüle hak kazanacak markaların, ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları durumunda, TÜHİD yönetim kurulu zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

o. Kategori Dışı Projeler
Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan projeleri kapsar.

ö. Genç İletişimciler
Genç İletişimciler Kategorisi’ne iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir.

13. Altın Pusula Kategoriler