16. Altın Pusula Kategoriler

Kategoriler

1. Kurumsal İletişim

Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir. Bir kurum, Kurumsal İletişim kategorisinde aynı projeyi sadece bir kez aday gösterebilir.

2. Gündem Yönetimi

Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

3. Kurum İçi İletişim

Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

4. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

Yeni veya var olan ürün veya hizmetin pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

5. Kriz İletişimi

Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

6. Etkinlik Yönetimi

Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

7. Kurumsal Sorumluluk

Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 6 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Kurumsal Sorumluluk Alt Kategoriler

1) Çevre

2) Eğitim

3) Kültür & Sanat

4) Sağlık

5) Spor

6) Diğer

8. TÜHİD - KAGİDER 1e1Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi

Cinsiyet Eşitliği her iki cinsiyetin de tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve toplumun tüm alanlarında eşit seviyede görünür olması anlamını taşır. Bu kategoride ödüle başvurular; Ekonomik Katılım ve Fırsatlar, Eğitim Olanaklarına Ulaşım, Sağlık ve Yaşam ile Siyasi Yetkinlik kriterlerine göre değerlendirilir.  Kriterlere uygun olan projeler; seçici kurula iletilir. TÜHİD – KAGİDER Seçici Kurulu 2 TÜHİD temsilcisi, 2 KAGİDER temsilcisi ve 1 akademisyenden oluşur. 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi yönetmeliği için tıklayınız

9. Dijital İletişimi

İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir.

Dijital İletişim Alt Kategorileri

1) Kurumsal Sorumluluk

2) Kriz İletişimi

3) Kurumsal Web Siteler

4) Entegre İletişim Kampanyası

5) Topluluk İletişimi

6) Mikro Site

7) Sosyal Medya İletişimi

8) Intranet

9) Diğer

10. Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

11. Kamu Kuruluşları

Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

12. Sponsorluk İletişimi

Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri projeleri kapsar. Bu kategoriye başvurular, 6 alt kategoride değerlendirilip her bir kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Sponsorluk Alt Kategoriler

1) Çevre

2) Eğitim

3) Kültür & Sanat

4) Sağlık

5) Spor

6) Diğer

13. Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri

Halkla ilişkilerin bir finansal ürün veya hizmet ya da yatırımcı ilişkileri ile ilgili projelerini kapsar.

14. Kurumsal Raporlar

Basılı ve dijital kurum raporlarını(finansal, faaliyet, sürdürülebilirlik raporları vs.) kapsar. 

15. Kurumsal Yayınlar

Kurum ve kuruluşların çalışma vb. faaliyetlerine yönelik, kitap, dergi, blog vb. yayınları kapsar.

16. Medya İlişkileri

Kuruluşların, ürün veya hizmet için gerçekleştirdikleri ve sadece medya ilişkilerini kapsayan halkla ilişkiler projelerini içerir.

17. Uluslararası Proje/Kampanya

Her türlü firma/ şirket ya da organizasyonda beş ya da daha fazla ülkeyi kapsayan düzenli halkla ilişkiler kampanyalarını kapsar.

18. Türkiye Markası Ödülü

Türkiye’nin kültürünü, değerlerini, tarihini veya geleceğe yönelik vizyonunu anlatan, tanıtan, temsil eden veya teşhir eden ve hedef kitlesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturmadığı, halkla ilişkiler ve iletişim projeleri ile başvurulabilir. Projenin son 3 yılda gerçekleştirilmiş olması, Türkiye markasına olumlu katkı yapmış olduğunun ölçümlenmiş veya belgelenmiş olması (yurt dışındaki basın yansımaları, makaleler, yorumlar, yabancı blog yazıları, yabancı misyonlar tarafından sunulan plaket, mektup vb. takdirler, yapılan araştırmalar, anketler, yabancı 3. şahısların kendi medyasına verdiği demeçler vb.) gerekiyor.

Ödüle başvuru yapan kurumların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Ödüle hak kazanacak markaların, ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları durumunda, TÜHİD yönetim kurulu zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

19. Kategori Dışı Projeler

Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan projeleri kapsar.

20. Genç İletişimciler

Genç İletişimciler Kategorisi’ne iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

altın pusula yonetmelik 16