18. Altın Pusula Genç İletişimciler Yönetmelik

18. Altın Pusula Genç İletişimciler Yönetmeliği

KONU: Türkiye’nin Turizm İletişimi

1. Amaç

TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” Genç İletişimciler ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam

TÜHİD Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurallar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk

Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onayıyla yürürlüğe girer.

4. Görev Tanımları

Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Uygun olmayan başvurular, Başvuru Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru yapan ekibe iletilir.

Altın Pusula Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran ekipler ile iletişimden sorumludur. TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Seçici Kurul: Genç İletişimciler Ödülleri’ni değerlendirecek üyelerinden oluşur. Seçici
Kurul,

TÜHİD Başkanı, iletişim camiasından 1 temsilci, iş dünyasından 2 temsilci, 1 STK temsilcisi,
1 kamu temsilcisi, 1 akademisyen ve 4 dijital medya mensubu olmak üzere 11 kişiden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer. Seçici Kurul, projeleri öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan projeleri belirler ve
TÜHİD yönetimine bildirir.

Başvurulan projeler, yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilir.

5. Genç İletişimciler Kategorisi Katılım Koşulları

Üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin yanı sıra üniversitelerin meslek yüksekokullarında “halkla ilişkiler” eğitimi gören öğrencilerin
katılabileceği yarışmanın proje konusu, her sene TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kategori için Başvuru Formu; www.altinpusula.org adresinde özel olarak hazırlanmıştır. Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Yarışması’na katılacak olan öğrencilerin www.altinpusula.org adresinde bulunan Genç İletişimciler Kategorisi Başvuru Formu’nu, en geç 14 Ocak 2019 Pazartesi  gününe kadar doldurmaları gerekmektedir. Genç İletişimciler Kategorisi’ne öğrenciler tek veya ekip olarak hazırladıkları projelerle katılabilirler. Başvuru Formunda yer alan bilgiler web sitesinde kullanılacağından değiştirilemez. Bu nedenle başvuru dikkatli yapılmalıdır.

Genç İletişimciler Kategorisi’ne başvurular ücretsizdir.

6. TÜHİD 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Genç İletişimciler Kategorisi Konusu

Genç İletişimciler kategorisi için proje konusu şöyle belirlenmiştir:

Türkiye’nin Turizm İletişimi konulu iletişim kampanyası


7. Ödül Kriterleri

Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 10 puan alması ve toplamda da en az 50 puan alması gerekir.

1. Durum Analizi / Araştırma

2. Planlama

- Amaçlar

- İletişim Hedefleri

- Hedef Kitle

- Sosyal Paydaşlar

- Strateji

- Temel Mesajlar

- Taktikler

- Zamanlama

- Kanallar

- Araçlar

3. Uygulama

Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler

4. Yaratıcılık

- Özgünlük

- Akılda kalıcılık

5. Ölçümleme – Değerlendirme

Proje Bütçesi

8. Proje Değerlendirmesi

Seçici Kurul Üyeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek özel şifreyle giriş yaparak, tüm projeleri, yönetmelikte belirtilen her bir kriter için 10-100 arası puanlandırır. Ön değerlendirme sonucu en az 50 alan projelerin değerlendirilmesi için Seçici Kurul Üyeleri toplantıya çağırılır. Ön elemeyi geçen projeler Seçici Kurul tarafından yeniden değerlendirilerek 10-100 arasında puanlandırılır.

9. Proje Dosyası

Proje dosyalarının en geç 15 Şubat 2019 Cuma gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

Proje Dosyası İçeriği:

1.   2 adet proje dosyası çıktısı
a.   Proje sunumu (Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.)
b.   Projenin anlaşılmasına yardımcı olacak, görsel ve işitsel diğer malzemeler,
2.   Proje dosyasını içeren 2 adet CD ya da Flash Bellek(CD ya da Flash Bellek’lerin mutlaka birkaç farklı bilgisayarda çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gereklidir)
a.   CD ya da Flash Bellek içinde iletilen dokümanların dosya adlarının boşluksuz ve İngilizce karakter kullanılarak gönderilmesine dikkat edilmelidir. (Örneğin; projesunumu, resimdosyasi, VIDEODOSYASI )
3.   Proje dosyasının üzerinde Projenin adı, proje ekibinin adı-soyadı, fakülte ve bölüm adı eksiksiz olarak yazılmalıdır.
4.   Logolar (Üniversiteye ait logo ayrı bir CD içerisinde iletilmelidir.)
5.   Projeler, sorumlu öğretim üyesinin imzasıyla birlikte TÜHİD merkezine iletilmelidir.

Proje ekinde tercihen gönderilen video, fotoğraf vb. görsel-işitsel araçlar için dikkat edilmesi gereken hususlar;

•     Video dosyaları, MP4 formatında ve optimize edilmiş boyutlarda gönderilecektir. (Örneğin; 5 Dakikalık videonun boyutu Standart Kalite (360P), 10 MB boyutunu geçmeyecektir )
•     Projeyi anlatan jpg, png formatındaki resim/fotoğraf 10 adeti geçmeyecek ve optimize edilerek gönderilecektir.

Power Point sunumları, *pps veya *ppsx formatında gönderilecektir.

TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

10. Başvuruların Değerlendirilmesi

• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, online ortamda Seçici Kurul Üyeleri’ne iletir.

• Seçici Kurul Üyeleri, online sistem üzerinde bu yönetmeliğin 7. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda değerlendirmeyi yapar. Seçici Kurul, sonuç toplantısı için davet edilir ve projelerin değerlendirmeleri alınarak, sonuçlar belirlenir.

Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösteren dokümanı ve Seçici Kurul Üyeleri tarafından imzalanan 18. Altın Pusula Genç İletişimciler ödüllerini kazananlar listesini, TÜHİD’e teslim eder.

• Seçici Kurul, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

11. Sonuçların Açıklanması

18. Altın Pusula’yı kazanan genç iletişimciler ve kuruluşlar, 2019 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde iş dünyası, iletişim camiası, medya ve kamuoyuna açıklanır.

Genç İletişimciler Altın Pusula