19. Altın Pusula Başvuru

9) Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya:

• 2018 ve 2019 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,

• 2017’ de başlayıp 2018 ve 2019’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,

• 2018’ de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• 2019’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• 2020 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.

• Aynı proje ve aynı proje dosyası içeriğiyle birden fazla kategoriye başvurulabilir. Her başvurulan kategori için ayrı form doldurulmalı, ayrı ücret ödenmeli ve ayrı proje dosyası gönderilmelidir.

• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

• İletişim ajansı müşterisi için başvuru yapıyorsa, projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, müşteri tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

  • Kuruluşun ve/veya iletişim ajansının projede iş birliği yaptığı Sivil Toplum Kuruluşu var ise projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, STK tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

  • Projede Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte çalışıldı ise projenin Sosyal Etki Raporu başvuru dosyasına konulmalıdır.

b. Başvuru ücreti: İş dünyası, kamu, kurum ve kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için başvuru ücreti 1.000 TL’dir.

- Başvuru ücreti TÜHİD’ in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına (IBAN: TR070004600075888000032930) yatırılır.

Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

c. Başvuru yapan ya da ödüle hak kazanan markaların, başvuru yaptıkları ve /veya ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları, yanıltıcı ve/veya doğru olmayan bilgileri sunmaları halinde TÜHİD Yönetim Kurulu başvuruları geri çekme ve zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri