Altın Pusula Logo

2. Altın Pusula Başvuru

  • Ödüllere 2000 takvim yılı içinde sonuçlanmış projelerle başvurulabilir. Buna karşılık, başlangıç yılı 2000 olan ve 2001’de devam eden projeler için de dönemsel verileri yeterliyse başvuru yapılabilir.
  • PR şirketleri de kurumlar da birden fazla kategori için başvurabilirler. Her başvuru için ayrı başvuru ücreti ödenmelidir.
  • Başvuracak adayların 27 Nisan 2001 akşamına kadar başvuru formlarını doldurup, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekontla birlikte Derneğe göndermeleri gerekmektedir. Bu başvuruda kuruluş formu eksiksiz dolduracak, proje dosyasında yer alacak malzemeyi kesin biçimde tanımlayacaktır.
  • Başvuru ücreti her dal için 75.000.000. TL + KDV’dir.
  • Ödüle aday olacaklarını başvuru formuyla bildirenler, Proje dosyasını 14 Mayıs 2001 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, 10 kopye olarak derneğe teslim ederler. Proje dosyasında projenin amacı, iletişim hedefi, hedef kitlesi ve sosyal paydaşları, mesajları, stratejisi, taktikleri, uygulama araçları ve yöntemleriyle alınan sonuçları gösteren ölçümleme kanıtları yer almalıdır.

2. Altın Pusula Başvuru