21. Altın Pusula Başvuru

9) Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya:

• Uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,

• Sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,

• Henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• Aynı proje ve aynı proje dosyası içeriğiyle birden fazla kategoriye başvurulabilir. Her başvurulan kategori için ayrı form doldurulmalı, ayrı ücret ödenmeli ve ayrı proje yüklenmeli.

• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

• İletişim ajansı müşterisi için başvuru yapıyorsa, projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, müşteri tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

Kuruluşun ve/veya iletişim ajansının projede iş birliği yaptığı Sivil Toplum Kuruluşu var ise projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, STK tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

Projede Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte çalışıldı ise projenin Sosyal Etki Raporu başvuru dosyasına konulmalıdır.

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'ne katılan kurumlar/ajanslar projelerin kopyalama, düzenleme, sergileme, yayınlama ve ödüller ile alakalı tanıtım amaçlı alanlarda kullanmasına ve ödül töreninde çekilen; ses, görüntü, film ve fotoğraflarının yayınlanmalarına izin vermiş sayılır.

TÜHİD ve Altın Pusula'ya ait herhangi bir platformda, web sitesi de dâhil; tanıtım amaçlı olarak bu bilgiler kullanılabilir. Bunun için de proje sahibi kurum ve ajanslara herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu değildir. Başvuru sahibi tüm kurumlar, sundukları projenin orijinal olduğunu ve herhangi bir üçüncü partinin telif haklarını çiğnemediğini garanti eder.

* Başvuru yapan ya da ödüle hak kazanan markaların, başvuru yaptıkları ve /veya ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları, yanıltıcı ve/veya doğru olmayan bilgileri sunmaları halinde TÜHİD Yönetim Kurulu başvuruları geri çekme ve zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

* TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

* Proje dosyaları ve flash diskler hiçbir şekilde iade edilmez. Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

02 Haziran 2023, Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecek. Başvuru sonrası proje dosyaları 14 Temmuz 2023 - Cuma gününe kadar proje sahipleri tarafından online olarak  sisteme yüklenecek.

başvuru altın pusula tühid