3. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
· 2002 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
· 2001’de başlayıp 2002’de sonuçlanan projeler,
· 2002’de başlayan, henüz tamamlanmayan fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

b. Proje bilgileri ayrıca cd olarak gönderilmelidir. HİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında dereceye giren projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

c.PR şirketleri ve kuruluşlar, birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

d. Adayların, başvuru formunu, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekontla birlikte, 18 Aralık 2003 Perşembe akşamı saat 17:00’ye kadar HİD merkezine iletmeleri gerekmektedir. Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve proje kapsamında sunulacak malzeme açık biçimde tanımlanmalıdır.

e. Başvuru ücreti her proje için 250.000.000 TL ‘dır.

f. Ödüle aday projenin kapsamlı dosyaları, en geç 22 Aralık 2003 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar, 11 kopya halinde ve 1 adet cd olarak HİD merkezine teslim edilmelidir.

g. Dosyada projenin amacı, iletişim hedefi, hedef kitlesi, sosyal paydaşları, mesajları, stratejisi, taktikleri, uygulama araçları, yöntemleri, alınan sonuçları gösteren ölçümleme kanıtları mutlaka yer almalıdır.

3. Altın Pusula Başvuru