Altın Pusula Logo

4. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
   2003 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
   2002'de başlayıp 2003'de sonuçlanan projeler,
   2003'de başlayan, henüz tamamlanmayan fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
   Gelenekselleşmiş projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. Başvuru ücreti her proje için 500.000.000 TL'dir.

c. Başvuru formlarının, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 25 Ekim 2004 Pazartesi saat 17.00'ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

d. Başvuru dosyalarının; en geç 29 Kasım 2004 Pazartesi saat 17:00'ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

e. Başvuru dosyaları; projenin planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayan biçimde, power point sunusu formatında, 30 ana sunu sayfasını geçmeyecek biçimde ve 11 kopya olarak iletilmelidir. Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler, başvuru dosyalarının ekinde sunulabilir. Ayrıca, tüm dosya içeriği, 1 adet CD formatında da iletilmelidir.

f. Kuruluşlar ve halkla ilişkiler ajansları, birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı bir form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

g. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında dereceye giren projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

4. Altın Pusula Başvuru