5. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
   • 2004 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
   • 2003’de başlayıp 2004’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
   • 2004’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
   • 2005 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.

Gelenekselleşmiş projeler ise, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. Başvuru ücreti her proje için 500.- YTL’dir.

c. Başvuru formlarının; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç saat 17.00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

d. Başvuru dosyalarının; en geç saat 17:00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

e. Başvuru dosyaları; projenin planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu formatında, 30 ana sunu sayfasını geçmeyecek şekilde ve 11 kopya olarak iletilmelidir. Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler, başvuru dosyalarının ekinde sunulabilir. Ayrıca, tüm dosya içeriği, 2 adet CD formatında da iletilmelidir.

f. Kuruluşlar ve halkla ilişkiler ajansları, birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı bir form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

g. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

5. Altın Pusula Başvuru