6. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
•2005 ve 2006 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
•2004’de başlayıp 2005 ve 2006’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
•2005’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
•2006’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler de katılabilir.
•2007 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.

Gelenekselleşmiş projeler ise, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. - Başvuru ücreti her proje için 500.- YTL’dir.
- Kamu kuruluşları için başvuru bedeli 100 – YTL’dir.
- Genç İletişimciler kategorisine başvuru ücretsizdir.

c. Başvuru formlarının; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 11 Aralık 2006 saat 17.00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

d. Başvuru dosyalarının; en geç 08 Şubat 2007 saat 17:00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

e. Başvuru dosyaları; projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu formatında, 30 ana sunu sayfasını geçmeyecek şekilde ve 4 kopya, 13 CD olarak iletilmelidir. Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler, başvuru dosyalarının ekinde sunulabilir.

f. Kuruluşlar ve halkla ilişkiler ajansları, birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı bir form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

g. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

6. Altın Pusula Başvuru