7. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
     • 2006 ve 2007 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
     • 2005’de başlayıp 2006 ve 2007’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
     • 2006’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
     • 2007’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler de katılabilir.
     • 2008 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
     • Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.

Gelenekselleşmiş projeler ise, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.
Genç iletişimciler kategorisine, iletişim fakültesi öğrencileri bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

b. - Başvuru ücreti kamu ve özel kuruluşlar için her proje için 500.- YTL’dir.
(Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 No’lu TÜHİD hesabı.)
-Genç İletişimciler kategorisine başvuru ücretsizdir.

c. Başvuru formlarının; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 18 Ocak 2008 saat 17.00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

d. Başvuru dosyalarının; en geç 29 Şubat 2008 saat 17:00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

e. Başvuru dosyaları; projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu formatında, 30 ana sunu sayfasını geçmeyecek şekilde ve 4 kopya olarak iletilmelidir. Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler, başvuru dosyalarının ekinde sunulabilir. Ayrıca, tüm dosya içeriği 13 adet CD formatında da iletilmelidir.

f. Kuruluşlar ve halkla ilişkiler ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı bir form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

g. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir

7. Altın Pusula Başvuru