8. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
   • 2007 ve 2008 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
   • 2006’de başlayıp 2007 ve 2008’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
   • 2007’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
   • 2008’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler de katılabilir.
   • 2009 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
   • Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.

Gelenekselleşmiş projeler ise, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.
Genç iletişimciler kategorisine, iletişim fakültesi öğrencileri bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

b. Başvuru ücreti:
Kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje için 500 TL’dir.
   - Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 No’lu TÜHİD hesabı.
   - Genç İletişimciler kategorisine başvuru ücretsizdir.

c. Proje Başvurusu:
1. Başvuru Formu
Başvuru formlarının; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 10 Nisan 2009 saat 17.00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.
2. Proje Dosyası
Projele Dosyalarının; en geç 01 Mayıs 2009 saat 17:00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.
Proje Dosyası İçeriği :
   - 4 adet hard copy proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 4 adet iletilecektir.)
   - 16 adet proje dosyası CD’si
(Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.)
   - Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları gönderilecektir.)

**TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

8. Altın Pusula Başvuru

Dökümanlar:

8. Altın Pusula Genç İletişimciler Başvuru Formu

8. Altın Pusula Başvuru Formu