9. Altın Pusula Başvuru

a. Yarışmaya:
• 2008 ve 2009 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
• 2007’de başlayıp 2008 ve 2009’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
• 2008’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2009’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2010 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
• Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.
• Gelenekselleşmiş projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b - Başvuru ücreti, kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için 500.- TL’dir.
- Başvuru ücreti TÜHİD’in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına yatırılır.
(IBAN numaramız; TR07 0004 6000 7588 8000 0329 30)

c. Proje Başvurusu
1.Başvuru
Başvurular; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 05 Şubat 2010 Cuma günü yapılmalıdır.

2. Proje Dosyası
Proje Dosyalarının; en geç 05 Mart 2010 Cuma gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

Proje Dosyası İçeriği :

- 4 adet hard copy proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 4 adet iletilecektir.)

- 4 adet proje dosyasını içeren CD

- Proje sunumu
(Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.)
- Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları Proje dosyaları ile birlikte CD içerisinde Dernek Merkezine gönderilecektir.)

d. TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

9. Altın Pusula Başvuru