Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri

 

1972’den bugüne Türkiye Halkla İlişkiler Derneği

 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kurulmuştur.

Kurucuları, Alâeddin Asna, Ahmet Ramazanoğlu, Affan Başak, Ayşegül Dora, Babür Ardahan, Canan Usman, Cüneyt Koryürek, Ender Gürol, Mehmet Akter, Mehmet Turaç, Necdet Günkut, Rıdvan Menteş ve Sağlam Dalaman’dır.

Derneğin ilk başkanı Alâeddin Asna'dır. Daha sonra bu görev Betûl Mardin, Engin Vardar, Ergüder Tırnova, tekrar Alâeddin Asna, Meral Saçkan ve Fügen Toksü tarafından yürütülmüştür.

İlk dönemdeki ayakları üzerinde durma aşamasını geçen ve mesleğin kamuoyunda tanınmaya başlamasını sağlayan Dernek, ikinci dönemde dünyaya açılarak IPRA ve öteki uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurmuş, sonraki dönemlerde ise üye sayısını çoğaltmayı hedeflemiştir.

Halkla ilişkiler Derneği'ni kuranlar bir uzmanlık alanı olan bu mesleğin sorunlarını ancak geçimini bu işten kazananların, geleceğini bu işe bağlayanların çözümleyebileceğini düşünerek üye alınması konusunda, tüzüğe sınırlayıcı hükümler koymuşlardır. Bunun amacı, derneğin herhangi bir sosyal kulüp değil, mesleğin gelişmesini kendi kişisel yararları içinde gören uzmanların oluşturduğu bir meslek örgütü niteliğine kavuşmasıdır.

Bugün dernek üyelerinin büyük çoğunluğu bu hedefi benimsemiş, halkla ilişkiler mesleğini kendilerine profesyonel kimlik olarak kabul etmiş uzmanlardır.

 

Altın Pusula Nedir?

 

Başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından, 1999 yılından beri, "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri" verilmektedir.

"Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri", Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programıdır.

 

Ödül Kriterleri

 

Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 5 puan alması ve toplamda da en az 60 puan alması gerekir.

 1. Durum Analizi / Araştırma
 2. Planlama
  • Amaçlar
  • İletişim Hedefleri
  • Hedef Kitle
  • Sosyal Paydaşlar
  • Strateji
  • Temel Mesajlar
  • Taktikler
  • Zamanlama
  • Kanallar
  • Araçlar
  • Proje Bütçesi
 3. Uygulama
  Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler
 4. Yaratıcılık
  • Özgünlük
  • Akılda kalıcılık
 5. Ölçümleme – Değerlendirme
  Belirtilen amaçların gerçekleşmesinin ölçümü

Takvim

Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri yarışmasının sonuçları, gerçekleştirilecek ödül töreninde, başvuran kuruluşlara ve kamuoyuna açıklanacaktır.