Online Başvuru Formu

Ödül İçin Başvurulan Proje Hakkında Bilgiler
Birden fazla kategoride başvurabilirsiniz
Devam ediyor
Ödüle Başvuran Kurum Hakkında Bilgiler (Özel Sektör / İletişim Ajansı / Kamu Kurumu / STK)
Kurumun Projede Birlikte Çalıştığı İletişim Ajansı Hakkında Bilgiler
Dekont ve Makbuz Bilgileri

Ödül İçin Başvurulan Proje Hakkında Bilgiler
TÜHİD - SEDEFED Özel Ödülü için de projenin değerlendirilmesini istiyoruz.
KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve kabul ediyorum.
Not: Altın Pusula Kitapçığında bulunan bilgiler, bu form esas alınarak hazırlandığı için, formdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.