Genç İletişimciler Online Başvuru Formu

Ödül İçin Başvurulan Proje Hakkında Bilgiler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını içeren 17 kriter kapsamında "Sürdürülebilirlik"
Proje Ekibi (En fazla 5 kişi)
Ödüle Başvuran Üniversite Hakkında Bilgiler
Not: Altın Pusula Kitapçığında bulunan bilgiler, bu form esas alınarak hazırlandığı için, formdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formundaki bilgiler daha sonra değiştirilemeyecektir