Proje Dosyalarınızı bekliyoruz!

16 Aralık 2013 , Pazartesi

Proje Dosyalarınızı bekliyoruz!

13. Altın Pusula başvuru dosyalarının gönderim tarihi, genç iletişimciler kategorisi de dahil olmak üzere, 10 Ocak Cuma gününe uzatıldı.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından, bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek yarışma kapsamında; Kurumsal İletişim, Gündem Yönetimi, Kurum İçi İletişim, Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri, Kriz İletişimi, Etkinlik Yönetimi, Kurumsal Sorumluluk, Dijital ve Sosyal Medya İletişimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları, Sponsorluk İletişimi, Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri, Medya İlişkileri, Uluslararası Proje/Kampanya, Türkiye Markası Kategorisi, Kategori Dışı Projeler, Genç İletişimciler. kategorilerinde ödüller verilecek. Tüm kategorilerde; hem proje sahibi kuruluşlar, hem de bu kuruluşların halkla ilişkiler ajansları ödüllendirilecek.

Altın Pusula’da kategori ödüllerinin yanı sıra bu yıldan itibaren, Betûl Mardin – Prof. Dr. Alâeddin Asna “Altın Baget Yönetici Ödülü “de yer alacak. İletişimi en iyi kullanan yılın yöneticisi/yöneticileri ödüllendirilecek. Ayrıca, Türkiye’nin kültürünü, değerlerini, tarihini veya geleceğe yönelik vizyonunu anlatan, halkla ilişkiler projelerinin yarışacağı ”Türkiye Markası Ödülü” yeni bir kategori oldu.

UNDP Özel Ödülü de bu yıl üçüncü defa “sürdürülebilir kalkınmayı” içeren projelerden birine takdim edilecek.


Proje dosyalarının son gönderim tarihi 10 Ocak 2014 Cuma günüdür. Proje dosyaları Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'ne gönderilecektir.

Proje Dosyası İçeriği
2 adet hard copy halinde 13. Altın Pusula başvuru formu ve proje dosyası (Proje ile ilgili sunum, görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 2 adet iletilecektir.)
Proje sunumu. Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu, başvuru formu hariç kesinlikle 30 slaytı geçmeyecektir. Başvuru sunum dosyasının önüne başvuru formunun eklenmesi gerekmektedir.
• 5 ayrı flashdisk içinde proje sunumu, proje özet formu ve görsel dokümanlar.
• Logolar (Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları, proje dosyaları ile birlikte flashdisk içindedernek merkezine gönderilecektir.)
• Müşteri onay yazısı (bu madde müşterisi adına başvuruda bulanacak halkla ilişkiler ajanslarını kapsamaktadır.)

TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.
Örnek proje dosyaları ve CD/Diskler hiçbir şekilde iade edilmez.

13. Altın Pusula