TÜHİD Yönetim Kurulu'nun açıklaması!

29 Haziran 2013 , Cumartesi

TÜHİD Yönetim Kurulu'nun açıklaması!

12. Altın Pusula Ödülleri kapsamındaki “Kamu Kuruluşları” kategorisinde İstanbul Valiliği'nin ödül kazanmış olması nedeniyle TÜHİD’e bazı eleştiriler gelmektedir. Altın Pusula ödülleri, her yıl akademik, iş ve iletişim dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve medyayı temsil eden geniş bir kurul tarafından değerlendirilmektedir.

12. Altın Pusula Seçici Kurulu, 2011 ve daha önce gerçekleştirilen ve yarışmaya başvuran projeler için rutin çalışmasını yaparak, başvuruları Altın Pusula Yönetmeliği ile belirlenmiş kriterler bakımından değerlendirmiştir. İstanbul Valiliği tarafından 2006 yılında başlatılan ve depreme hazırlık amacıyla toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen “Harekete Geç” projesi, Seçici Kurul toplantısında daha yüksek puan alarak “Kamu Kuruluşları” kategorisinde ödüle layık bulunmuştur. İstanbul Valiliği’nin Gezi Parkı sürecindeki tutumuna eleştiri getirmek ile bağımsız bir jürinin bir projeyi ödüllendirmesi birbirinden farklı süreçlerdir.

İstanbul Valiliği Altın Pusula'da depreme hazırlık konusundaki projesiyle ödüle layık görülmüş olmasına karşın, Gezi Parkı süreci sırasında hatalı ve eksik gördüğümüz birçok konuyla ilgili olarak da yine kurumumuz tarafından eleştirilmiştir. Hepimiz hakların kısıtlanmasına karşı verilen tepkilerdeki haklılığa işaret ederken, kişi veya kurumları diğer haklarından mahrum etmeyi düşünmek adil olmaz.

TÜHİD Yönetim Kurulu, Gezi Parkı sürecindeki iletişim yönetimine yönelik görüşlerini 04.06.2013 tarihli açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşmış ve iletişimin oynadığı önemli role vurgu yapmıştır:

"Taksim Gezi Parkı protestoları ve sonrasındaki gelişmeler, ülkemizde kamu yönetimi ile kamuoyu arasında bir iletişim yetersizliği olduğunu göstermektedir. İletişimin doğru yönetilmesi, içinde yaşadığımız etkileşim ve paylaşım çağının en önemli yönetim kriteridir. Modern demokrasilerde, kamu yönetimi ile kamuoyu arasında sürekli ve düzenli işleyen iletişim kanalları kurulması ve karşılıklı iletişim ve diyalog ortamının her şartta korunması esastır. Halkımızın, merkezi yönetimin ve yerel idarecilerin, toplum yaşamını doğrudan ilgilendiren her konuda, açık ve anlaşılır bir dil kullanılması, tepkilerin başka mecralara çekilmesinin önlenmesi açısından önemli bir sorumluluktur.”

Bir kurumun tutumunun eleştirilmesi ne kadar meşru ise, bağımsız ve şeffaf kriterlere göre değerlendirilen bir projenin ve bu projede emeği geçen meslektaşlarımızın ödüllendirilmesi de o kadar meşrudur.

Bu çerçevede, toplumumuzdaki tüm kurumları ilgilendiren ve etkileyen bir sürecin dinamiklerinin sorumlu bir biçimde tahlil edilmesi gereğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

12. Altın Pusula'da ödüle layık görülen tüm kurumları ve ajansları tekrar tebrik eder, konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza düşünceleri nedeniyle teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TÜHİD Yönetim Kurulu

TÜHİD