Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nden Açıklama

4 Haziran 2013 , Salı

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nden Açıklama

Son günlerde yaşanan gelişmeler, siyaset, iş ve ekonomi gündemini etkilemektedir. İstanbul’da ve birçok ilimizde devam eden eylemler sonucunda siyaset, medya ve kamuoyu arasında tartışmalar yaşandığı, bunların kimi zaman gerilimlere de yol açtığı gözlenmektedir.

Taksim Gezi Parkı protestoları ve sonrasındaki gelişmeler, ülkemizde kamu yönetimi ile kamuoyu arasında bir iletişim yetersizliği olduğunu göstermektedir. İletişimin doğru yönetilmesi, içinde yaşadığımız etkileşim ve paylaşım çağının en önemli yönetim kriteridir. Modern demokrasilerde, kamu yönetimi ile kamuoyu arasında sürekli ve düzenli işleyen iletişim kanalları kurulması ve karşılıklı iletişim ve diyalog ortamının her şartta korunması esastır. Halkımızın, merkezi yönetimin ve yerel idarecilerin, toplum yaşamını doğrudan ilgilendiren her konuda, açık ve anlaşılır bir dil kullanılması, tepkilerin başka mecralara çekilmesinin önlenmesi açısından önemli bir sorumluluktur.

Binlerce yıldır tüm çeşitliliği ve renkliliğiyle dünyaya ilham veren İstanbul’un ve Anadolu’nun değerleri doğrultusunda sorunların karşılıklı bilgilendirme, müzakere ve uzlaşma zemininde çözüme kavuşturulacağına yürekten inanıyoruz. Hükümetimizi, siyasi parti liderlerini, kamu yöneticilerini, sivil toplum yöneticilerini, iş dünyasının liderlerini, medyamızı, gençlerimizi, her yaştan ve her kesimden insanımızı kırıcı söylemlerden uzak, sıcak ve uzlaşmacı bir dille iletişim kurmaya davet ediyoruz.

TÜHİD YÖNETİM KURULU


Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 40 Yaşında
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak, meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak amacıyla 1972 yılında kuruldu. Başlangıç döneminde öncelikle halkla ilişkiler mesleğinin kamuoyunda tanınmasını sağlayan Dernek, ilerleyen dönemlerde dünyaya açılarak IPRA, CERP, Global Alliance ve diğer ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla bağlantı kurmuş ve halkla ilişkiler mesleğini profesyonel kimlik olarak kabul eden yüzlerce üye kazanmıştır. TÜHİD, CERP (Avrupa Halkla İlişkiler Federasyonu) ve Global Alliance yönetiminde bulunmaktadır. Her yıl eğitim, forum, seminer gibi birçok etkinliğe imza atan Dernek'in bu yıl on ikincisini düzenlediği Altın Pusula Halkla İlişkiler ödülleri sektörde ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. TÜHİD, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi’nde, KALDER-Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu'nda ve YEKON-Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Yönetim Kurulu'nda temsil edilmektedir.

Bilgi için: Çiğdem Antlı / Türkiye Halkla İlişkiler Derneği / Tel: (0212) 258 02 07
cigdem.antli@tuhid.org www.tuhid.org www.altinpusula.org

TÜHİD