TÜHİD SEDEFED Özel Ödülü için başvuruları bekliyoruz

10 Ağustos 2023 , Perşembe

TÜHİD SEDEFED Özel Ödülü için başvuruları bekliyoruz

TÜHİD ve SEDEFED iş birliği ile Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında bu sene ikincisi takdim edilecek "SEDEFED Özel Ödülü" için özel başvurular başladı.

Toplumumuz ve iş dünyamız için çok önemli olan Sivil Toplum çalışmalarının desteklenmesi ve Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla TÜHİD – SEDEFED Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecek başvurular 22 Eylül 2023- Cuma gününe kadar www.altinpusula.org sitesinden yapılacak.

Sivil Toplumun değer yaratan Kuruluşları, faaliyet gösterdikleri alan içindeki kurumsal çalışmaları, kamu, özel sektör ve de uluslararası iş birliği ile yürüttükleri faaliyetleri ve projeleri kapsamında kendilerini ödüle aday gösterebilecek.

SEDEFED Özel Ödülü’ne aday olabilmek için başvuru formuna giriş yaptıktan sonra Başvurulan Kategori kısmında; SEDEFED Özel Ödül'ü Kategorisi seçilerek, başvuru tamamlanabilecek.

Başvuru tamamlandıktan sonra ilgili kişilerin eposta adresine gelecek kullanıcı adı ve şifre ile https://www.altinpusula.org/ajans/login.php adresi üzerinden yönetmelikte istenilen sunum yüklenecek.

Proje sunumunda yer alması gereken  ve sisteme yüklenecek sunum bilgileri;

 1. Sivil Toplum Kuruluşunuzun faaliyet süresi nedir? Açıklayınız.
 2. Sivil Toplum Kuruluşunuzun Faaliyet alanı nedir? Açıklayınız.
 3. Sivil Toplum Kuruluşunuzun amacı nedir? Açıklayınız.
 4. Çalışan sayısı
 5. Gönüllü çalışan sayısı
 6. Ulusal/Uluslararası platformlarda yürütülen projeler nelerdir? Açıklayınız.
 7. İş dünyası ile iş birlikleri var mı? Varsa ne tür iş birlikleri yapılmaktadır? Açıklayınız.
 8. Yurtdışı ile bağlantısı var mı? Açıklayınız.
 9. Kurumsal Sorumluluk projeleri yürütülüyor mu? Açıklayınız.
 10. Sürdürülebilirlik konusu ile ilgili çalışmalar var mı? Açıklayınız.
 11. Etik konusunda çalışmalar var mı? Açıklayınız.
 12. İçinde yer aldığı sektörün gelişmesine yönelik yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.

Başvurular için tıklayınız

 

ALTIN PUSULA TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER ÖDÜLLERİ TÜHİD- SEDEFED “SEDEFED Özel Ödülü”

SEDEFED Özel Ödülü Yönetmeliği

Amaç

Toplumumuz ve iş dünyamız için çok önemli olan Sivil Toplum bilincine katkı sağlanması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi.

SEDEFED

SEDEFED-Sektörel Dernekler Federasyonu, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 47 Sivil Toplum Kuruluşu’nun üye olduğu bir üst örgüttür.

KAPSAMI

Sivil Toplum Kuruluşları; İş dünyasının desteklenmesi, temel standartlarının geliştirilmesi, örgütlerin devamlılığını sağlayacak açılımların yaratılması, kurumsal ve toplumsal sorumlulukların gündemde kalması, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yönelik sürdürülebilirliğin desteklenmesi, yenilik ve dijital gelişimle rekabet gücünün yükseltilmesi, kalite, hak, hukuk, etik kavramlarının işlenmesi, ulusal ve uluslararası farkındalık yaratılması, insan, toplum ve dünya yararına temel prensiplerin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir

KİMLER KATILABİLİR?

Yarışmaya, Sivil Toplumun değer yaratan Kuruluşları, faaliyet gösterdikleri alan içindeki kurumsal çalışmaları ve kamu ve özel sektör ve de uluslararası iş birliği ile yürüttükleri faaliyetleri ve projeleri kapsamında kendilerini ödüle aday gösterebilirler.

SEÇİCİ KURUL

Yapılan başvurular, kategori seçici kuruluna iletilir. TÜHİD – SEDEFED Seçici Kurulu 2 TÜHİD temsilcisi, 2 SEDEFED temsilcisi ve 1 Akademisyen ve/veya Kıdemli Sivil Toplum temsilcisinin yer aldığı 5 üyeden oluşur.

Kriterler:

 1. Gerçekleştirilen ve ödül kapsamında değerlendirmeye alınan projenin; bilançolarını açıklayan şeffaf bir sivil toplum kuruluşu olması,
 2. Sivil Toplum kuruluşunun projenin tüm süreçlerini kapsayan genel bir süreklilik sağlama stratejisinin olup olmadığı,

Faaliyetlerini yürütürken pazarlama kaygısından uzak, gerçek, hakiki, dürüst ve samimi olması,

 1. Yönetimi ve politikalarının değişmesi durumunda da varlığını devam ettirmesini sağlayacak adımların atılmış olması,
 2. Sivil Toplum bilincinin çalışanları tarafından da içselleştirilerek hedefe ulaşması yönünde geliştirilmiş olması,
 3. Yararlananların, bu projeyi sahiplenme durumu,
 4. Projeyle elde edilen sonuçların, finansal ve kurumsal destekler sona erdikten sonra da devam etmesi olasılığı,
 5. Projenin kapsama alanı, geleceğe vaadi, bütüne yayılımı
 6. Kalkınma Programları veya AB projeleriyle gerçekleştirilen çalışmalar ve dönüşüm etkisi ölçümü,
 7. Projenin etkin ve ölçülebilir sonuçlarının olması,

Proje Kriterleri

 • İş dünyasını destekleyen,
 • Temel standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayan,
 • Örgütlerin devamlılığını sağlayacak açılımları oluşturan,
 • Kurumsal ve toplumsal sorumlulukları gündemine alan,
 • Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yönelik sürdürülebilirliği destekleyen projeler yürüten,
 • Yenilik ve dijital gelişimle rekabet gücünü yükselten,
 • Kalite, hak, hukuk, etik kavramlarını işleyen,
 • Ulusal ve uluslararası farkındalık yaratan,
 • İnsan, toplum ve dünya yararına temel prensiplerin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürüten bir veya birden fazla kriterleri kapsaması gerekmektedir.

Proje sunumunda yer alması gereken bilgiler

 1. Sivil Toplum Kuruluşunuzun faaliyet süresi nedir? Açıklayınız.
 2. Sivil Toplum Kuruluşunuzun Faaliyet alanı nedir? Açıklayınız.
 3. Sivil Toplum Kuruluşunuzun amacı nedir? Açıklayınız.
 4. Çalışan sayısı
 5. Gönüllü çalışan sayısı
 6. Ulusal/Uluslararası platformlarda yürütülen projeler nelerdir? Açıklayınız.
 7. İş dünyası ile iş birlikleri var mı? Varsa ne tür iş birlikleri yapılmaktadır? Açıklayınız.
 8. Yurtdışı ile bağlantısı var mı? Açıklayınız.
 9. Kurumsal Sorumluluk projeleri yürütülüyor mu? Açıklayınız.
 10. Sürdürülebilirlik konusu ile ilgili çalışmalar var mı? Açıklayınız.
 11. Etik konusunda çalışmalar var mı? Açıklayınız.
 12. İçinde yer aldığı sektörün gelişmesine yönelik yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.

 

         *Başvuru formunda/sunumunda, kriterlerin detaylı açıklaması yer almalıdır.

Değerlendirme:

Projeler, belirlenen Jüri tarafından değerlendirilir ve  en yüksek puanı alan projeyi üreten sivil toplum kuruluşu Sedefed Özel Ödülü’ne layık görülür.

Sonuçların Açıklanması:

SEDEFED Özel Ödülü, TÜHİD tarafından düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni’nde iş dünyası, iletişim camiası, medya ve kamuoyuna açıklanır. Ödül, kazanan sivil toplum kuruluşu temsilcisine, TÜHİD ve SEDEFED Başkanları tarafından takdim edilir.


 

sedefed tühid