Altın Pusula Logo

20. Altın Pusula Başvuru

9) Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya:

• 2019 ve 2020 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,

• 2018’ de başlayıp 2019 ve 2020’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,

• 2019’ da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• 2020’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• 2021 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.

• Aynı proje ve aynı proje dosyası içeriğiyle birden fazla kategoriye başvurulabilir. Her başvurulan kategori için ayrı form doldurulmalı, ayrı ücret ödenmeli ve ayrı flash disk gönderilmelidir.

• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

• İletişim ajansı müşterisi için başvuru yapıyorsa, projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, müşteri tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

Kuruluşun ve/veya iletişim ajansının projede iş birliği yaptığı Sivil Toplum Kuruluşu var ise projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, STK tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.
Projede Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte çalışıldı ise projenin Sosyal Etki Raporu başvuru dosyasına konulmalıdır.

b. Başvuru ücreti: İş dünyası, kamu, kurum ve kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için başvuru ücreti 1.000 TL’dir. Başvuru ücretlerinde KDV alınmamaktadır.

- Başvuru ücreti Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına (IBAN: TR070004600075888000032930) yatırılır.

Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

* Başvuru yapan ya da ödüle hak kazanan markaların, başvuru yaptıkları ve /veya ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları, yanıltıcı ve/veya doğru olmayan bilgileri sunmaları halinde TÜHİD Yönetim Kurulu başvuruları geri çekme ve zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

başvuru altın pusula